0342-441790

Haprekon Bouwsystemen: kelderbouw, cascobouw, betonwanden, prefab betonvloeren, poeren en borstweringen en zwembaden

Grondwerk


Alvorens wij starten met het plaatsen van de kelder dient het bouwterrein gereed gemaakt te worden voor onze werkzaamheden. Het benodigde grondwerk en eventuele bronbemaling dient uitgevoerd te worden door de aannemer. Voor het grondwerk hanteren wij de volgende voorwaarden:

  • Het grondwerk dient te allen tijden vanaf onze tekening uitgevoerd te worden. Onze tekening bevat de definitieve maatvoering met betrekking tot de bovenbouw, koekoeken, funderingsstroken etc.
  • Onderin de put dient circa 1 meter ruimte beschikbaar te zijn rondom de keldervloer en funderingsstroken. Buiten deze meter dient het grondwerk onder een veilig talud van maximaal 45° uitgegraven te worden.
  • Eventuele bronbemaling dient (wanneer mogelijk!) buiten de ontgravingslijn geplaatst te worden.
  • Eventuele belendingen dienen vakkundig opgevangen te worden door derden.

Wanneer het bovenstaande juist uitgevoerd is zullen wij onze werkzaamheden starten. Pas na plaatsing van het kelderdek (begane grondvloer) en het aanstorten van deze, mag de kelder aangevuld worden. Om eventuele schade of ontzetting te voorkomen dient dit met beleid te gebeuren! Voor het garanderen van de waterdichtheid van onze kelders is het van belang dat er niet met de bak van de kraan tegen de kelderwanden wordt gestoten. Verder mag er alleen met een lichte trilplaat, minimaal 0,5 meter vanaf kelderrand, getrild worden.

Bij een hoge grondwaterstand is het mogelijk dat de kelderbak tijdelijk gevuld moet worden met water om opdrijving te voorkomen. Het grondwerk dient hierbij te allen tijden eerst aangevuld te worden alvorens de kelder wordt gevuld met water. Dit proces dient te allen tijden in overleg met Haprekon te gebeuren!